Visninger:
Fitness24Seven bryr seg om alle menneskers like verdi. Derfor krever vi at våre medlemmer viser hverandre og våre ansatte hensyn og respekt uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, funksjonshemming, etnisk tilhørighet, livssyn, seksuell legning eller alder.

Vi har nulltoleranse for handlinger som kan oppfattes som støtende eller nedverdigende for medlemmer og ansatte. Dette inkluderer ord, kroppsspråk, klær og andre uttrykksformer.

Trenere skal alltid legge vekk utstyr og vekter etter seg og tørke av utstyret med rengjøringsmidler og papir tilgjengelig på treningssenteret.

Videre tillater vi kun trening i rent treningstøy. Det er ikke tillatt å trene barbrystet, barbeint, i jeans eller arbeidstøy, samt sko brukt utendørs.
Lokalene er beregnet for treningsrelaterte aktiviteter og kan benyttes av medlemmer utelukkende til trening. Medlemmer kan for eksempel ikke sove eller på annen måte oppholde seg i lokalene.

Vis ekstra hensyn ved trening mellom 22.00 - 08.00 mot naboer og andre personer i områdets umiddelbare nærhet, dvs snakk i en "normal" samtaletone, ikke slipp vekter eller vektmagasiner men følg bevegelsen. Vis hensyn til naboer når du forlater lokalene.

Skapene brukes kun under trening og du kan ikke "paxe" eller på annen måte oppbevare ting i skapene utenom tidene du trener. Fitness24Seven er ikke ansvarlig for gjenstander som oppbevares i skapene.

Det er medlemmets ansvar å følge gjeldende velferdsregler og instrukser vedrørende opplæringsmetoder og bruk av utstyr formidlet, skriftlig eller muntlig, av F24S-ansatte.

Medlemmer forventes alltid å oppføre seg på en måte som ikke forstyrrer andre medlemmer eller ansatte. Dersom et medlem opptrer forstyrrende eller ikke følger velferdsregler og instrukser, har F24S rett til å begrense tidene medlemmet kan oppholde seg på treningssenteret eller medlemmets bruk av treningssenteret for øvrig eller å si opp medlemskapet helt.

Vennlig hilsen
Fitness24Seven